Produksjon


Den nye, patenterte produksjonsmetoden til Waiora gjør at NCD Zeolite taes opp av blodet. Molekylene er knust til 1 micron, og zeoliten er aktivert og renset 10 ganger. Noe som gjør at den kan rense kroppen ekstra godt.

Gå til http://my.waiora.com/home.php?973287 , og klikk på Videos i Toppmenyen. Der finner du videoen om Natural Cellular Defence, der forskeren forklarer produksjonsmetoden til Waiora NCD Zeolite. Den nye videoen om MegaDefense er på samme siden.

En flaske Natural Cellular Defense (NCD Zeolite) på 15 ml inneholder 300 dråper zeolite av typen clinoptinolite, som er den mest potente typen, løst opp i vann. Den enkelt å ta, smakløs og er lett å ha med seg.

NCD er helt naturlig, sikkert og uten bivirkninger. Det blir fullstendig eliminert via urinen i løpet av få timer.Ved hjelp av urintester har man erfart at NCD renser ut tungmetaller først, deretter eventuelle radioaktive stoffer, så sprøyte- og løsningsmidler som f.eks. formaldehyd og så, etter noen måneder, stoffer som virus trenger til å formere seg. Derfor er det mulig at man kan oppleve avgiftningsreaksjoner først mange uker eller måneder etter at man har startet med dråpene.

Zeolite skal ikke tas sammen (12 timer før og 24 timer etterpå) med medisiner som inneholder Litium (gis ofte til personer med psykoser/Bipolar lidelse og Schizofreni) eller carboplatin og cisplatin (sjelden brukte, platinaholdig cellegifter). NCD anbefales ellers som daglig kosttilskudd til alle som vil beskytte seg mot de mange toksiner og kjemikalier fra luft, vann og mat som vi blir utsatt for hver eneste dag. Eksperter mener at vi daglig utsettes for 100 000 giftstoffer, hvorav en fjerdedel er kjent for å kunne forårsake kreft. I en fersk studie fant man over 200 kjemikalier fra industrien i navlesnoren til nyfødte babyer, ikke bare kvikksølv.

Visste du at den største kilden av kvikksølvutslipp til atmosfæren og vann er vulkan-utbrudd? Og at vulkanene samtidig produserer et fantastisk rensningsmiddel for kvikksølv: ZEOLITE? Zeolite er et mineralkompleks som dannes når flytende lava fra vulkaner treffer saltvann. Zeolite er jordens (Gaia’s) eget rensemiddel. Det fjerner giftige stoffer som tungmetaller, radioaktive stoffer, løsnings- og sprøytemidler, samt giftige gasser fra luft og vann.

NCD (Natural Cellular Defense = Naturlig Celle Beskyttelse), er en zeolite av typen clinoptilolite, som vi mener er den beste og mest effektive til detox. Den er renset, aktivert og løst opp i vann. Den er ikke tilsatt humus med mikroorganismer (som sopper og bakterier), konserveringsmidler, m.m.